Nowości  Kosmonautyka    
 


Kosmonautyka.pl > Zdjęcia satelitarne umożliwiają prognozy plonów w Polsce

2016-08-19 Zdjęcia satelitarne umożliwiają prognozy plonów w Polsce

Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii (IGiK) opracowało modele dla prognozowania wysokości plonów upraw rolniczych w Polsce na podstawie zdjęć satelitarnych.

Do planowanie wykorzystywane są zdjęcia satelitarne NOAA.AVHRR. Dzięki nim możliwe jest monitorowanie wzrostu roślin i rozpoznawać obszary zagrożonych niższymi plonami.


Mapa prognozowanych plonów zbóż na dzień 21 lipca 2016 dla województw Polski w odniesieniu do średnich z lat 1997-2015 (grafika: IGiK)

Do tj pory Główny Urząd Statystyczny (GUS) w każdym roku dokonywał oszacowania plonów upraw. Stosowana metoda wizualnej oceny stanu upraw podczas wstępnego i końcowego szacunku wielkości plonów jest w dużej mierze subiektywna. Dodatkowo, terenowe zbieranie danych i ich przetwarzania jest praco- i czasochłonny. Stąd też Zakład Teledetekcji IGiK podjął prace badawcze, aby określić przydatność metod teledetekcyjnych oraz opracować modele prognozowania do szacowania plonów i określania warunków wzrostu roślin uprawnych.


Mapa prognozowanych plonów zbóż na dzień 21 lipca 2016 dla województw Polski w odniesieniu do roku poprzedniego (grafika: IGiK)

Wsparcie

 

Na bieżąco. Za darmo. Codzienne.
Wesprzyj rozwój portalu Kosmonautyka.pl!

Kosmonautyka.pl na serwisach społecznościowych: