Nowości  Kosmonautyka    
 


Kosmonautyka.pl > Unia buduje chmurę danych satelitarnych DIAS

2017-12-19 Unia buduje chmurę danych satelitarnych DIAS

Dane i zdjęcia satelitarne europejskiego programu Copernicus dostępne będą dla wszystkich w chmurze.

Program Copernicus jest jednym z flagowych programów Unii Europejskiej realizowanym we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Sztuczne satelity biorące w nim udział dostarczają duże ilości danych oraz zdjęć satelitarnych Ziemi, które mają służyć do zarządzania zasobami naturalnymi i przynosić korzyści obywatelom.


Mapa rolnicza i ekologiczna okolic Łęczycy powstała na podstawie zdjęć satelitarnych jednego z satelitów programu Copernicus (grafika: ESA)

Teraz w celu łatwiejszego dostępu do tych danych Komisja Europejska uruchomiła Copernicus Data and Information Access Services (DIAS). Platforma ma dać w pełni nielimitowany i bezpłatny dostęp do danych z programu Copernicus. DIAS to nie tylko jedno miejsce ze wszystkimi danymi z satelitów oraz sześciu usług programu Copernicus w chmurze, lecz również możliwość dostępu do zasobów oraz zaawansowanych narzędzi przetwarzania danych. To skalowalne środowisko obliczeniowe przechowuje dane dla podmiotów zewnętrznych. Te będą mogły zaoferować zaawansowane usługi swoim użytkownikom, integrując dane Copernicusa z własnymi danymi.

"Jest to ważny krok milowy w Programie Copernicus. Uruchamiamy rozwój europejskich usług dostępu i przetwarzania danych. W wizji Komisji Europejskiej platformy DIAS ułatwią użytkownikom z różnych dziedzin i branż tworzenie aplikacji oraz usług bazujących na danych z Copernicusa, które będą służyć ludziom w Europie i całym globie." - powiedział Philippe Brunet, dyrektor ds. polityki kosmicznej programu Copernicus i bezpieczeństwa w DG GROW Komisji Europejskiej.

Wśród 4 zwycięskich konsorcjów, które wykonają DIAS, jest także jedno kierowane przez polską firm CreoTech (lider) wraz z Cloud Ferro, Sinergise, Geomatis SAS, Outsourcing Partner oraz Wrocławskim Instytutem Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji.

Pierwsze dane zostaną udostępnione w ramach DIAS w drugim kwartale 2018 roku.

Wsparcie

 

Na bieżąco. Za darmo. Codzienne.
Wesprzyj rozwój portalu Kosmonautyka.pl!

Kosmonautyka.pl na serwisach społecznościowych: